Vijesti

петак, 18 јул 2014 13:28
Штампа

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E Nj E


Obavještava se javnost da je kandidat Gordana Milović, dipl pravnik dana 18.07.2014. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Vraćanje radnika na rad''.  Magistarska teza kao i Izvještaj komisije o ocjeni urađene magistarske teze, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale svakim radnim danom od 7.30 – 15.30 časova.


Pale, 18.07.2014. godine

DEKANAT

 
четвртак, 17 јул 2014 12:32
Штампа

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E


Obavještava se javnost da je kandidat Igor Jeličić dana 17.07.2014. godine predao Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici''.  Magistarska teza kao i Izvještaj komisije o ocjeni urađene magistarske teze, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale svakim radnim danom od 7.30 – 15.30 časova.


Pale, 17.7.2014. godine

DEKANAT

 
четвртак, 17 јул 2014 08:23
Штампа

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E


Obavještava se javnost da je kandidat Jelena Okuka, dipl. pravnik dana 17.07.2014. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Sadržaj roditeljskog prava u zemljama Jugoistočne Evrope''.  Magistarska teza kao i Izvještaj komisije o ocjeni urađene magistarske teze, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale svakim radnim danom od 7,30 – 15,30 časova.


Pale, 17.07.2014. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Mladenka Govedarica s.r

 
четвртак, 17 јул 2014 08:19
Штампа

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, u četvrtak 10.07.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, održana je odbrana magistarske teze kandidata Mirjane Pupić, dipl, pravnika pod nazivom ''Testament u srednjovjekovnom Dubrovniku''. Komisiju za odbranu ovog rada činili su eminintni i priznati stručnjaci iz ove oblasti pravne nauke:

  1. Prof. dr Dragan Pantić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr Nikola Mojović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, mentor
  3. Doc. dr Samir Aličić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član Komisije.

Опширније...
 
Штампа

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE


O B A V J E Š T E NЈ E


Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Mirjane Pupić pod nazivom ''TESTAMENT U SREDNJOVJEKOVNOM DUBROVNIKU'' za četvrtak 10.07.2014. godine u 12.00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Magistarska teza se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.


Pale, 3.7.2014. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Mladenka Goveradica, s.r.

 
петак, 04 јул 2014 11:17
Штампа

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama, dana 30.06.2014. godine


REDOVNI STUDIJ

RB

Prezime, ime

(ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Klačar Anđela

(Mladen)

P – 117

49.81

50


99.81

2

Brezo Katarina

(Ranko)

P – 104

49.79

50


99.79

3

Kovač Nastasija

(Blaškan)

P - 120

48.75

50


98.75

4

Perišić Ivana

(Risto)

P – 140

48.49

50


98.49

5

Janjić Marija

(Slaviša)

P – 112

47.95

50


97.95

6

Jovanović Nikola

(Jovan)

P – 114

47.41

50


97.41

7

Veljović Milica

(Tomo)

P – 157

47.04

50


97.04

8

Tabaković Milan

(Jovan)

P – 152

46.72

50


96.72

9

Komlenović Jelena

(Miladin)

P – 118

45.94

50


95.94

10

Lasica Olja

(Siniša)

P – 124

44.09

50


94.09

11

Gvozden Jelena

(Radomir)

P – 111

43.81

50


93.81

12

Krunić Aleksa

(Vasilije)

P – 123

46.06

40


86.06

13

Pejović Stefan

(Blažo)

P – 138

44.33

40


84.33

14

Stašević Irena

(Saša)

P – 149

42.01

40


82.01

15

Đurić Danijela

(Branislav)

P – 106

41.80

40


81.80

16

Mašić Dejana

(Rade)

P – 129

40.63

40


80.63

17

Stevanović Zdravka

(Žarko)

P – 151

40.31

40


80.31

18

Bošnjak Nikolina

(Milan)

P – 103

39.48

40


79.48

19

Vuković Vuk

(Miodrag)

P – 160

39.17

40


79.17

20

Marić Bojan

(Slavko)

P – 128

38.79

40


78.79

21

Todorović Aleksandar

(Željko)

P – 154

38.54

40


78.54

22

Todorović Nevena

(Novo)

P – 155

38.29

40


78.29

23

Bošković Dejan

(Predrag)

P – 101

37.92

40


77.92

24

Perković Lana

(Simiša)

P – 141

35.53

40


75.53

25

Elek Jelena

(Božidar)

P – 108

35.35

40


75.35

26

Lažetić Dajana

(Slaviša)

P – 126

34.85

40


74.85

27

Likić Suzana

(Radomir)

P – 127

34.12

40


74.12

28

Podinić Bojana

(Miroslav)

P – 142

34.06

40


74.06

29

Bojičić Aleksandra

(Dragić)

P – 164

34.02

40


74.02

30

Miovčić Milica

(Predrag)

P – 133

33.89

40


73.89

31

Lazarević Irina

(Siniša)

P – 125

31.57

40


71.57

32

Kosorić Milija

(Milivoje)

P – 119

40.01

30


70.01

33

Simanić Dušan

(Miroslav)

P – 147

38.39

30


68.39

34

Stevanović Milena

(Ranko)

P – 150

37.08

30


67.08

35

Čamur Stefan

(Spasoje)

P – 107

36.61

30


66.61

36

Đajić Anica

(Milan)

P – 105

35.05

30


65.05

37

Jevtić Maja

(Željko)

P – 113

34.73

30


64.73

38

Golubović Ana

(Blagoje)

P – 110

34.72

30


64.72

39

Bošković Mihajlo

(Milenko)

P – 102

34.70

30


64.70

40

Kenjić Milica

(Pajo)

P – 116

34.64

30


64.64

41

Šimšić Dimitrije

(Veroljub)

P – 161

34.63

30


64.63

42

Radović Stefan

(Gojko)

P - 144

34.46

30


64.46

43

Pavlović Nebojša

(Milenko)

P – 137

34.01

30


64.01

44

Sokolović Dušan

(Sveomir)

P – 148

33.50

30


63.50

45

Katić Vesna

(Ranko)

P – 115

33.14

30


63.14

46

Kovačević Suzana

(Milimir)

P – 121

33.09

30


63.09

47

Rakita Milan

(Toško)

P – 145

33.05

30


63.05

48

Vlaški Jovana

(Mišo)

P – 159

32.43

30


62.43

49

Pekić Sara

(Radenko)

P – 139

31.83

30


61.83

50

Savić Jovan

(Radinko)

P – 146

31.63

30


61.63

51

Milivojević Nemanja

(Zoran)

P – 131

31.36

30


61.36

52

Višnjić Dejan

(Dragan)

P – 158

28.94

30


58.94

53

Nerić Slaven

(Slavko)

P – 135

28.94

30


58.94

54

Golijanin Slađana

(Radomir)

P – 163

28.86

30


58.86

55

Mojović Milan

(Miroslav)

P – 134

28.55

30


58.55

56

Mičić Slaviša

(Slobodan)

P – 130

26.87

30


56.87

57

Borovčanin Željka

(Goran)

P – 100


23.41

30


53.41

58

Pandurević Nedeljko

(Radoslav)

P – 136

29.79

20


49.79

59

Milić Jovana

(Marinko)

P – 132

28.84

20


48.84

60

Gluhović Maja

(Vlajko)

P – 109

27.30

20


47.30

61

Tošić Vasilija

(Rade)

P – 156

27.26

20


47.26

62

Krsman Ivana

(Siniša)

P - 122

26.93

20


46.93

63

Pržulj Aleksa

(Nenad)

P – 143

37.66

ODUSTAO

ODUSTAO

Zaključeno sa rednim brojem 63 (šezdeset tri)

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 do 24 biće upisani kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a kandidati od rednog broja 25 do 62 biće upisani kao redovni sufinansirajući studenti.VANREDAN STUDIJ

RB

Prezime, ime

(ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Turanjanin Jelena

(Radomir)

P – 162

36.04

30


66.04

2

Terzić Mirijana

(Nenad)

P – 153

29.83

30


59.83

Zaključeno sa rednim brojem 2 (dva).

 

Страница 1 од 11

<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сљедећа > Крај >>