Vijesti

петак, 29 август 2014 14:20
Штампа

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NЈ E


Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata  Igora Jeličića, pod nazivom „ Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici“ za utorak 23.09.2014. godine u 15.00 časova na Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u sali broj 23/II.

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Magistarska teza se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.


Pale, 29.08.2014. godine

D E K A N A T

 
петак, 29 август 2014 09:08
Штампа

U utorak, 26. 08. 2014. godine, sa početkom u 19.00 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Odjeljenju van sjedišta u Bijeljini, održana je odbrana magistarske teze kandidata Gordane Milović, dipl. pravnika pod nazivom ''Vraćanje radnika na rad''.

Komisiju za odbranu ovog rada činili su eminentni i priznati stručnjaci iz ove oblasti pravne nauke:

  1. Prof. dr Oliver Antić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član Komisije;
  3. Prof. dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mentor i član Komisije.
Опширније...
 
петак, 29 август 2014 08:04
Штампа

U utorak, 26. 08. 2014. godine, sa početkom u 18.00 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Odjeljenju van sjedišta u Bijeljini, održana je odbrana magistarske teze kandidata Jelene Okuke, dipl. pravnika pod nazivom ''Sadržaj roditeljskog prava u zemljama jugoistočne Evrope''.

Komisiju za odbranu ovog rada činili su eminentni i priznati stručnjaci iz ove oblasti pravne nauke:

  1. Prof. dr Oliver Antić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član Komisije;
  3. Prof. dr Stanka Stjepanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mentor i član Komisije.
Опширније...
 
четвртак, 28 август 2014 13:02
Штампа

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E


Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Bojana Planinčića, dipl. pravnika pod nazivom Modeli krivičnih postupaka prema maloljetnicima'' za utorak 23.09.2014. godine u 14.00 časova na Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u sali broj 23/II.

Odbrana završnog master rada je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Master rad se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.


Pale, 28.08.2014. godine

D E K A N A T

 
петак, 22 август 2014 10:17
Штампа

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

na javnim visokoškolskim ustanovama


DRUGI UPISNI ROKDrugi upisni rok organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sledećim terminima: (1) prijavljivanje kandidata počinje 25.8.2014, a završava 29.8.2014. godine; (2) polaganje prijemnog ispita je 01.9.2014. godine sa početkom u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove; (3) objavljivanje rezultata konkursa je do 05.9.2014. do 14.00 časova; (4) upis primljenih kandidata obaviće se od 08.9.2014. godine, a završava 12.9.2014. godine.


6. OPŠTE ODREDBE


6.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

6.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

6.3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

6.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta/Visoke škole.

6.5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.


8. OSTALE ODREDBE


8.1. Visina školarine za akademsku 2014/2015. godinu za redovne i vanredne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske.

8.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM. Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

8.3. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

8.4. Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to: (1) izvod iz matične knjige rođenih; (2) originalna svjedočanstva o završenim  razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu; (3) dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.5. Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

8.6. Kandidat je ostavrio pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

8.7. Rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

8.8. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU- PRAVNI FAKULTET PALE

PREGLED SLOBODNIH MJESTA


Red.

br.

ORGANIZACIONA JEDINICA

STUDIJSKI PROGRAM

REDOVNI STUDIJ

Samof.

Strani

drž.

Vanr.

UKUPNO

1

Pravni fakultet Istočno Sarajevo

Pravo

90

/

49

139

2

Sjedište fakulteta - Pale


44

/

19

63

3

Odjeljenje - Bijeljina


28

/

20

48

4

Odjeljenje – Srebrenica


18

/

10

28 
четвртак, 31 јул 2014 00:05
Штампа

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E

  

Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Gordane Milović  pod nazivom ''VRAĆANJE RADNIKA NA RAD'' za utorak 26.08.2014. godine u 19.00 časova, u odjeljenju van sjedišta Pravnog fakulteta - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Bijeljini.

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Magistarska teza se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.


Pale, 31.7.2014. godine

DEKANAT

 

Страница 1 од 12

<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сљедећа > Крај >>