Vijesti

utorak, 09 septembar 2014 13:07
Štampa

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E


O B A V J E Š T E NJ E


Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovaće treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program Pravo prema sljedećem rasporedu:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 10.9.2014. godine, a završava 19.9.2014. godine do 15.00 časova;

(2) polaganje prijemnog ispita je 22.9.2014. godine sa početkom u 9.00 časova;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 24.9.2014. godine do 14.00 časova;

(4) upis primljenih kandidata obaviće se 25.9. i 26.9.2014. godine.


UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA


REDOVANI STUDIJ

PALE – 26 mjesta – sufinansiranje

BIJELJINA – 5 mjesta – sufinansiranje

SREBRENICA – 8 mjesta – sufinasiranje


VANREDNI STUDIJ

PALE – 17 mjesta

BIJELJINA – 20 mjesta

SREBRENICA – 10 mjesta

  

Pale, 9.9.2014. godine

DEKANAT

 
utorak, 02 septembar 2014 14:09
Štampa

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama, dana 01.09.2014. godine


REDOVNI STUDIJ

RB

Prezime, ime (ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz

sr. škole

Bodovi sa kvalif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Bogdanović Aleksandra (Dragan)

P – 012

46.31

50

96.31

2

Kovačević Maja (Vladimir)

P – 016

45.18

50

95.18

3

Korda Milan (Novo)

P – 024

42.05

50

92.05

4

Močević Marijana (Srbobran)

P – 015

35.83

50

85.83

5

Topalović Nevena (Milovan)

P – 013

42.81

40

82.81

6

Simunjak Jelena (Oleg)

P - 027

39.38

40

79.38

7

Drapić Sofija (Zoran)

P – 017

39.09

40

79.09

8

Đurđević Milan (Momir)

P – 023

37.50

40

77.50

9

Bjelica Vedrana (Dragan)

P - 011

33.48

40

73.48

10

Gagović Katarina (Dragomir)

P – 020

32.10

40

72.10

11

Peško Sanja (Danilo)

P - 022

36.29

30

66.29

12

Soldo Vedrana (Branko)

P – 021

32.74

30

62.74

13

Delić Radovan (Milan)

P – 019

28.95

30

58.95

14

Bozalo Slobodan (Mirko)

P – 018

28.47

30

58.47

15

Borovčanin Elizabeta (Nedeljko)

P - 026

27.64

30

57.64

16

Beatović Đorđije (Željko)

P – 010

26.38

30

56.38

17

Zoranović Milica (Milorad)

P – 025

25.05

30

55.05

18

Došić Igor (Mijat)

P – 014

22.71

20

42.71

  Zaključeno sa rednim brojem 18 (osamnaest).VANREDANI STUDIJ

RB

Prezime, ime (ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz

sr. škole

Bodovi sa kvalif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Ivković Dejan (Duško)

P – 028

37.25

40

77.25

2

Đukić Vladimir (Goran)

P - 029

30.13

20

50.13

  Zaključeno sa rednim brojem 2 (dva).


 
utorak, 02 septembar 2014 14:14
Štampa

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjeljenje van sjedišta u Bijeljini, dana 01.09.2014. godine


REDOVNI STUDIJ

RB

Prezime, ime (ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz

sr. škole

Bodovi sa kvalif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Kuprešak Radojka (Stanislav)

B – 051

47.82

50

97.82

2

Stokić Milica (Mićo)

B – 050

46.96

50

96.96

3

Malbašić Zorana (Zoran)

B – 069

46.37

50

96.37

4

Tomić Branka (Cvijetin)

B – 060

46.12

50

96.12

5

Jovović Zora (Duško)

B – 071

45.51

50

95.51

6

Popović Dragana (Milovan)

B – 054

45.28

50

95.28

7

Kapuran Milan (Milivoje)

B – 059

42.79

40

82.79

8

Imamović Armin (Suljaga)

B – 052

41.63

40

81.63

9

Filipović Srđan (Dragan)

B – 072

41.45

40

81.45

10

Ristić Stana (Branko)

B – 057

41.34

40

81.34

11

Jovanović Siniša (Stanko)

B – 058

40.77

40

80.77

12

Gavrić Srđan (Sredo)

B – 055

37.50

40

77.50

13

Mihajlović Slađan (Dragan)

B – 068

35.03

40

75.03

14

Došić Ilinka (Ljubinko)

B – 056

34.65

40

74.65

15

Stanković Ilija (Stanislav)

B – 063

34.33

40

74.33

16

Samardžić Mirjana (Pero)

B – 061

39.80

30

69.80

17

Gajić Slobodanka (Slobodan)

B – 067

39.50

30

69.50

18

Knežević Bogdan (Zoran)

B – 064

25.48

40

65.48

19

Mirković Boško (Ilija)

B – 066

31.61

30

61.61

20

Mirković Goran (Milenko)

B – 062

30.56

30

60.56

21

Josipović Slađana (Božo)

B – 070

28.33

30

58.33

22

Mijatović Damjan (Danko)

B – 053

27.52

30

57.52

23

Stevanović Duško (Drago)

B – 065

26.51

30

56.51

Zaključeno sa rednim brojem 23 (dvadeset tri).

 
utorak, 02 septembar 2014 13:58
Štampa

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjeljenje van sjedišta u Srebrenici, dana 01.09.2014. godine


REDOVNI STUDIJ

RB

Prezime, ime (ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz

sr. škole

Bodovi sa kvalif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Cerić Džemir (Bahrudin)

S – 108

42.96

40

82.96

2

Simić Nemanja (Nikola)

S – 106

42.14

40

82.14

3

Karić Elvira (Mirsad)

S – 101

39.96

40

79.96

4

Durić Miljan (Momir)

S – 102

37.88

40

77.88

5

Mijović Milica (Vasilije)

S – 107

32.02

40

72.02

6

Salkić Almira (Aljo)

S – 104

38.93

30

68.93

7

Suljičić Emil (Seidalija)

S – 103

33.49

30

63.49

8

Ibišević Ismaila (Ismail)

S – 105

30.04

30

60.04

9

Dragičević Miljan (Mirko)

S – 109

30.04

30

60.04

10

Bekrić Indira (Hamed)

S – 100

28.36

30

58.36

Zaključeno sa rednim brojem 10 (deset).

RB

Prezime, ime (ime roditelja)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1

Cerić Džemir (Bahrudin)

S – 108

42.96

40

82.96

2

Simić Nemanja (Nikola)

S – 106

42.14

40

82.14

3

Karić Elvira (Mirsad)

S – 101

39.96

40

79.96

4

Durić Miljan (Momir)

S – 102

37.88

40

77.88

5

Mijović Milica (Vasilije)

S – 107

32.02

40

72.02

6

Salkić Almira (Aljo)

S – 104

38.93

30

68.93

7

Suljičić Emil (Seidalija)

S – 103

33.49

30

63.49

8

Ibišević Ismaila (Ismail)

S – 105

30.04

30

60.04

9

Dragičević Miljan (Mirko)

S – 109

30.04

30

60.04

10

Bekrić Indira (Hamed)

S – 100

28.36

30

58.36

 

Zaključeno sa rednim brojem 10 (deset).

 

 
petak, 29 avgust 2014 14:20
Štampa

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NЈ E


Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata  Igora Jeličića, pod nazivom „ Krivičnopravni aspekti nasilja u porodici“ za utorak 23.09.2014. godine u 15.00 časova na Pravnom fakultetu - Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u sali broj 23/II.

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Magistarska teza se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.


Pale, 29.08.2014. godine

D E K A N A T

 
petak, 29 avgust 2014 09:08
Štampa

U utorak, 26. 08. 2014. godine, sa početkom u 19.00 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Odjeljenju van sjedišta u Bijeljini, održana je odbrana magistarske teze kandidata Gordane Milović, dipl. pravnika pod nazivom ''Vraćanje radnika na rad''.

Komisiju za odbranu ovog rada činili su eminentni i priznati stručnjaci iz ove oblasti pravne nauke:

  1. Prof. dr Oliver Antić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član Komisije;
  3. Prof. dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mentor i član Komisije.
Opširnije...
 

Strana 1 od 13

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>