• 1
  • 2
Prev Next

Obavještenje o planiranju održavanja promocije-dodjele diploma magistrima pravnih nauka i magistrima prava

O B A V J E Š T E NJ E      Obavještavamo Vas da Pravni fakultet-Pale planira održavanje promocije-dodjele diploma magistrima pravnih nauka i magistrima prava za dan 31.10. 2014. godine...

Obavještenje o planiranju održavanja promocije-dodjele diploma o završenim osnovnim studijama

O B A V J E Š T E NJ E      Obavještavamo Vas da Pravni fakultet-Pale planira održavanje promocije-dodjele diploma o završenim osnovnim studijama za dan 31.10. 2014.godine.        Potrebno je da...

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Sandre Malešić

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Sandre Malešić, dipl. pravnice pod nazivom ''Princip legaliteta i retroaktivna primjena Krivičnog zakona...

Rang lista kandidata za upis na II(drugi) ciklus – master studija - PALE

RANG LISTA Kandidata za upis na II(drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa sjedištem u Palama, prvi upisni rok, dana 03.10.2014. godine   REDOVNI STUDIJ REDNI BROJ PREZIME (očevo...

Rang lista kandidata za upis na II(drugi) ciklus – master studija - BIJELJINA

RANG LISTA Kandidata za upis na II(drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjelјenje van sjedišta Bijelјina, prvi upisni rok, dana 03.10.2014. godine   REDOVNI STUDIJ REDNI BROJ PREZIME (očevo...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Danijela Štefeka

O B A V J E Š T E NJ E   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Danijela Štefeka, dipl. pravnika pod nazivom ''Krivični postupak prema malolјetnicima u zakonodavstvu...

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi kandidata Sandre Malešević

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se javnost da je kandidat Sandra Malešić, dipl pravnik dana 23.09.2014. godine predala Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Igora Jeličića

Javna odbrana magistarske teze kandidata Igora Jeličića

U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dana 23.09.2014. godine sa početkom u 15.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Igora Jeličića pod nazivom ''Krivičnopravni aspekti nasilja...

Početak nastave za studente prve godine studija

O B A V JE Š T E NJ E   Obavještavaju se studenti prve godine studija da nastava u zimskom semestru akademske 2014/15. godine počinje:   PALE -  dana 29.9.2014. godine u 08.00 časova SREBRENICA -...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija akademske 2014/2015. godine

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnih Republike Srpske'', broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), Odluke Vlade RS o broju  studenata koji se upisuju na...

Javna odbrana magistarske teze kandidata Srđana Force

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO PRAVNI FAKULTET PALE O B A V J E Š T E NJ E Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Srđana Force, dipl. pravnika pod nazivom ''PRITVOR U KRIVIČNOM...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit dana 22.09.2014. godine u Palama

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 22.9.2014. godine REDOVNI STUDIJ RB. Prezime i ime (ime...